Mini-Maria stöd till unga

På Mini-Maria arbetar vi med att hjälpa ungdomar och deras familjer med problem som är kopplade till alkohol, droger och psykisk ohälsa. Vid första besöket kommer du informeras om hur vi arbetar och gemensamt gör vi upp en planering för hur kontakten oss emellan skall se ut. Du kommer också att få lämna ett urinprov.

På Mini-Maria arbetar sjuksköterska, behandlare och läkare. För att du skall få tillgång till rätt hjälp har vi ett nära samarbete med socialtjänsten och andra verksamheter som kan vara till  hjälp för dig att uppnå ett stabilt och drogfritt liv.

Telefon: 08-123 474 86 och 08-581 695 26

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp