Case Manager

Kommunen har anställt en Case Manager som finns med i SAM-teamet. SAM-teamet är ett team med personal från PRIMA beroende och psykiatri. Teamets uppgift är att samverka och se till att personer med samsjuklighet får rätthjälp i samhället.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp