Vem är anhörig ?

Är jag anhörig?

Enligt Socialtjänstlagen 5 kap. 10 § ska Socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.

Dessa personer omfattas av bestämmelsen:

 • *Anhöriga till personer med fysisk funktionsnedsättning
  *Anhöriga till personer med psykisk funktionsnedsättning
  *Anhöriga till personer med utvecklingsstörning eller annan intellektuell 
 •   funktionsnedsättning
  *Anhöriga till personer med långvarig psykisk sjukdom
 • *Anhöriga till personer med långvarig eller kronisk fysisk sjukdom
 • *Anhöriga till personer med missbruks- och beroendeproblematik
 • *Föräldrar till barn under 18 år med någon av ovanstående sjukdom eller
 •   funktionsnedsättning
 • *Föräldrar till vuxna barn med någon av ovanstående sjukdom eller
 •   funktionsnedsättning
 • *Vuxna barn till person med någon av ovanstående sjukdom eller
 •   funktionsnedsättning

Anhörig är den person som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som på grund av sjukdom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig kan man vara till exempel partner, förälder, barn, barnbarn, sammanboende, vän eller granne (http://anhorighandboken.se/vem-ar-anhorig/).

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp