Kriterier - Må-bra-check

Du som bor tillsammans med en person som:

  • * är långtidssjuk
  • * har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning
  • * behöver omvårdnad på grund av hög ålder
  • * eller har ett beroende av något slag

kan ansöka om kommunens "må-bra-check".

Syftet med ”må-bra-checken” är att minska den fysiska och psykiska belastningen för dig som anhörigvårdare. Pengarna är avsedda att användas till rekreation av något slag.

Om du är osäker på om just du har rätt till ”må-bra-check” kan du ringa eller maila till kommunens anhörigkonsulent. Läs gärna dokumentet "Är jag anhörig?".

Pengar betalas ut under december månad.

Sista ansökningsdag är 15 november.

Ifylld blankett skickas till:

Anhörigkonsulent Förebyggande enheten
Torget 4,

196 30 Kungsängen

(Märk kuvertet: må-bra-check)

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp