Anhörigkonsulent

Anhörigkonsulenten finns till för dig som på något vis hjälper någon inom familjen, släkten eller vänkretsen som på grund av sjukdom, ålder ellerfunktionsnedsättning inte längre klarar av vardagen på egen hand.

Anhörigkonsulenten har tystnadsplikt.

Anhöriga till samtliga målgrupper som beskrivs via länk nedan "Vem är anhörig" kan vända sig till anhörigkonsulenten. För detta krävs inget biståndsbeslut.

Anhörigkonsulenten stödjer anhöriga bland annat genom:

  • Personliga samtal
  • Samtalsgrupper
  • Föreläsningar
  • Anhörigträffar
  • Rådgivning och vägledning

Vänd dig till Anhörigkonsulenten om du känner dig osäker på vem du ska kontakta, eller hur du ska gå till väga i frågor som rör anhörigstöd.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp