Missbruk och/eller beroende

Trädkrona underifrån

Socialtjänsten i Upplands-Bro kommun kan hjälpa dig att hitta rätt stöd oavsett hur omfattande ditt beroendeproblem är. Ibland kan det räcka med några stödsamtal för att skapa en förändring, andra gånger kan det behövas mer omfattande stöd eller behandling.

Är du orolig för någon annan i din närhet är du välkommen att göra en orosanmälan eller kontakta kommunen för att få råd eller stöd.

Upp