Trygghetslarm

Under hösten 2021 byter kommunen ut alla trygghetslarm till nya, moderna larm. Det blir också ny larmcentral hos SOS Alarm som svarar på ditt trygghetslarm och kan kalla på din hemtjänst.

Ditt nya trygghetslarm får du av kommunens personal. Du får möjlighet att testa larmet med personalen på plats och när allt är klart tar de med sig ditt gamla larm. Kommunens personal kan alltid visa sin tjänstelegitimation.

Utbytet av alla larm börjar 23 augusti och alla larm kommer vara utbytta innan slutet av september.

Trygghetslarm bidrar till att öka möjligheten att bo kvar hemma. Trygghetslarmet kan beviljas till äldre och personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende och på servicehus.

Med trygghetslarmet kan du larma personal dygnet runt om du behöver akut hjälp.

Så här ansöker du

Du kan vända dig till äldreomsorgens biståndshandläggare via kundcenter på 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Felanmälan

Om du har fel på ditt trygghetslarm, ringer du till kommunens kontaktcenter 08 581 690 00 så lotsar dig till någon som kan hjälpa dig. Efter kontorstid kan du vända dig till din hemtjänst. Du kan även använda kommunens e-tjänst för felanmälan. https://service.upplands-bro.se/fht Ärenden inkomna via e-tjänsten behandlas under kontorstid.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp