Parkeringstillstånd för rörelsehindrade

Personer med rörelsehinder kan söka ett särskilt parkeringstillstånd om han eller hon har betydande svårigheter att röra sig till fots.

Tillståndet kan antingen utfärdas till en rörelsehindrad person som själv kör ett motordrivet fordon eller till en rörelsehindrad som inte själv kör, men som regelbundet behöver hjälp av föraren utanför fordonet.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdas inte för personer med en kortvarig funktionsnedsättning.

Ansökan om särskilt parkeringstillstånd prövas i kommunen där den sökande är folkbokförd och ansökningsblanketter kan beställas hos kommunen. Ansökan ska kompletteras med läkarintyg och fotografi. Regler för parkeringstillstånd för personer med rörelsehinder hittar du i länken nedan. För ytterligare information, kontakta Kontaktcenter.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp