Samtal om kommunens arbete inom socialpsykiatrin

Upplands Bro kommun har ett pågående arbete för att öka delaktigheten för de personer som har någon insats inom våra verksamheter.

Den 3 oktober 2017 genomfördes brukarmedverkan för de brukare som har insatser inom socialpsykiatrin och boendestöd. Två brukare deltog.

Brukarmedverkan sker genom ett samtal kring två teman, under det här mötet diskuterades delaktighet och information.

Här under kan du läsa vad som lyftes fram under samtalet:

Delaktighet och Information

Biståndshandläggarna besöker de som har insatsen boendestöd en gång per år. Brukarna tycker att detta möte är en bra kanal för att ta upp eventuella frågor eller problem. Det har ändå varit en omsättning utav handläggare under senare tid så det är inte alltid samma handläggare som kommer. Brukarna brukar utöver det här mötet även ringa sina handläggare om de har någon fråga. Trots att handläggarna ofta sitter i möten på dagarna så uppfattar brukarna att handläggarna är lättillgängliga. Brukarna lämnar meddelanden på deras telefonsvarare och så ringer handläggaren upp.

Brukarna upplever att handläggarna lyssnar på deras åsikter samt att de blir hörda. Det är dock inte alltid som de kan påverka sina beslut och får sin vilja igenom.

En av brukarna har precis fått en ny boendestödjare efter en lång period med samma. Det tar lite tid att lära känna varandra och hur den andra vill ha det. Brukarna tycker att det är bra att det finns boendestöd och att det är gratis. De har även uppfattningen om att boendestödjarna respekterar de olika individerna och frågar dem hur de vill ha det samt hur de vill att saker ska genomföras efter deras behov. Tycker att det är viktigt att brukarna har fasta boendestödjare samt att personkemin stämmer mellan boendestödjaren och brukaren. Viktigt att boendestödjaren respekterar brukaren och dennes hem samt privatliv. Brukarna och boendestödjarna gör mest saker ihop hemma hos brukaren men har även åkt på någon utflykt eller aktivitet utanför hemmet.

Brukarna besöker Träfflokalen på Fjärilsstigen och tycker att det vore roligt om de kunde göra någon aktivitet ihop genom Träffloken, till exempel bowla. Anser att fler aktiviteter bör ske via Träfflokalen och inte att brukarna ska göra aktiviteter själva med sina boendestödjare. De som är aktiva tar sig ut ändå och de som har ett större omvårdnadsbehov vill ofta vara hemma.

På Träfflokalen så brukar handledarna komma med förslag på aktiviteter som sedan brukarna får ta ställning till. Brukarna tycker att deras delaktighet eller påverkansmöjlighet på vilka aktiviteter som ska anordnas på Träfflokalen är sådär, helt ok men går lite fram och tillbaka. Fick vara med att påverka mer när det fanns en brukarförening kopplat till secondhandbutiken som de drev. Frågan kommer upp om det borde finnas en ny brukarförening på Träfflokalen, där brukarna kan påverka. Brukarna besöker även matsalen ibland. Tycker att det serveras mycket god mat och att hon som jobbar där är trevlig.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp