Kontaktperson och korttidsvistelse

En kontaktperson syftar till att du ska få kontakt med någon som hjälper dig att bryta eventuell isolering genom sällskap och hjälp dig med fritidsaktiviteter.

Kontaktperson

Du kan få en kontaktperson om du t.ex. behöver stöd i dina sociala kontakter eller med din vardagsekonomi.

Tillsammans med kontaktpersonen tillbringar du några timmar i veckan, där ni t.ex. gör någon aktivitet.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse ger möjlighet till rekreation och miljöombyte och samtidigt ges anhöriga möjlighet till avlastning.

Korttidsvistelse kan erbjudas i korttidsboende, kontaktfamiljer eller lägervistelse.

Ansök och följ dina ärenden i vår e-tjänst

I vår e-tjänst kan du som har behov av äldreomsorg, stöd i din vardag på grund av funktionsnedsättning, tillhör LSS eller har psykisk ohälsa göra ansökan, följa din ansökan, se dina pågående beslut och genomförandeplaner.

För att använda tjänsten loggar du in med BankID.

Gå till e-tjänsten här

Behöver du hjälp med din ansökan?

Du kan vända dig till din biståndshandläggare via kundcenter på 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Handläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Besöksadress: Furuhällplan 1, Kungsängen.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp