Masten

Masten finns i gamla Bro, på Lärarvägen 3 plan 2, nära pendeltågsstationen. Verksamheten vänder sig till personer med funktionsvariation, som har rätt till daglig verksamhet via LSS.

Så jobbar vi

Vi erbjuder stöd som är inriktat på att göra tillvaron så begriplig och meningsfull som möjligt genom olika sinnen, utifrån varje persons unika förutsättningar.

M A S T E N står för musik, atelje, sinnestimulering, taktil, engagemang och nyfikenhet vilket är verksamhetens inriktning.

Vi erbjuder strukturerad och praktisk verksamhet där du lär och utvecklas i gemenskap med andra.

  • Musik, rytmik, skapande.
  • Praktiska arbetsuppgifter som inköp, bakning, återvinning.
  • Sinnesstimulering och motorisk träning.
  • Delaktighet i närområdet och i olika samhällsinsatser. Natur och miljö, kulturellt utbud, bad och utflykter.
  • Social färdighetsträning

Vi erbjuder dig en strukturerad och förutsägbar miljö, med fokus på individanpassade scheman och aktiviteter, utifrån dina behov och förutsättningar. Möjlighet till visuella och interaktiva kommunikationshjälpmedel. Smartboards, Ipads etcetera.

Samarbete

Verksamheten samarbetar med habiliteringen, individens sociala nätverk, gymnasiesärskolan, andra dagliga verksamheter i kommunen, kulturskolan och biblioteket.

Besöksadress

Lärarvägen 3, plan 2. 196 30 Bro

Kontakt

Du kan kontakta Masten via kommunens kundcenter 08-581 690 00

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp