Svartviken

Svartviken är en servicebostad med tio satellitlägenheter. Med satellitlägenheter avses fristående lägenheter med en gemensam samlingslägenhet där det finns tillgänglig personal.

Svartvikens servicebostad vänder sig till personer som kan klara eget boende men behöver varierande mycket stöd från personalen.

Svartviken samverkar bland annat med biståndsenheten, daglig verksamhet och sysselsättning.

Aktiviteter
Svartvikens servicebostad erbjuder stöd och uppmuntran till de boende för att göra egna aktiviteter utifrån sina intressen. Aktiviteterna kan till exempel vara ridning, gympa, delta i en filmvisning eller spela spel i samlingslägenheten där det finns personal för att skapa en lugn och trygg miljö.

Adress
Svartviksbacken 12 A, Kungsängen

Kontakta oss
Du kan kontakta oss via kommunens kundcenter 08-581 690 00.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp