Parkvägen

Parkvägens gruppbostad består av sex lägenheter och ligger i ett lugnt villaområde i Bro vid en återvändsgata med direkt anslutning till skog och ett motionsspår. Varje boende har en egen lägenhet och tillgång till egen ingång om man så önskar. Stora gemensamhetsutrymmen och en härlig altan möjliggör gemensamma men även enskilda aktiviteter.

Parkvägen vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd. Verksamhetens mål är att erbjuda stöd och utveckling i vardagen utifrån den enskildes förutsättningar, behov och önskemål. Verksamheten erbjuder gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter utifrån behov och önskemål.

Parkvägen samverkar bland annat med biståndsenheten, daglig verksamhet och sysselsättning.

Vad innebär funktionsnedsättning?

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En del föds med en funktionsnedsättning, men andra får dem till följd av till exempel en sjukdom eller olycka. Funktionsnedsättningar kan man ha under en period eller för alltid.

För mer information:
Ring Kontaktcenter 08-581 690 00

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp