Bostad

Klarar du inte av att bo i en vanlig bostad på grund av din funktionsnedsättning finns bostäder med särskild service.

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS vänder sig till:

  • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  • personer med betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder och
  • personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen.

Med bostad med särskild service enligt LSS avses gruppbostad, servicebostad eller annan särskilt anpassad bostad.

Gruppbostad och servicebostad

Grupp- och servicebostäder består av ett mindre antal lägenheter med tillgång till gemensamt utrymme där det finns tillgång till personalstöd dygnet runt. Vi lägger stort fokus på individens möjlighet att påverka sitt liv.

Sedan 2015-10-01 ansvarar kommunen för hälso- och sjukvård samt vissa hjälpmedel inom bostad med särskild service och under vistelse vid daglig verksamhet. Ansvaret innefattar ej läkarinsatser.

Syftet med gruppbostaden är att vuxna personer med omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov ska ha möjlighet att lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem.

De här gruppbostäderna finns i kommunen:

Furuhäll

Gula villan

Rosa villan

Kamrervägen

Skyttens väg

Östervägen

Parkvägen

Servicebostaden vänder sig till personer som kan klara eget boende men har behov av personalstöd i olika omfattning.

De här servicebostäderna finns i kommunen:

Kyrkvägen

Svartviken

Ringvägen


Ansök och följ dina ärenden i vår e-tjänst

I vår e-tjänst kan du som har behov av äldreomsorg, stöd i din vardag på grund av funktionsnedsättning, tillhör LSS eller har psykisk ohälsa göra ansökan, följa din ansökan, se dina pågående beslut och genomförandeplaner.

För att använda tjänsten loggar du in med BankID.

Gå till e-tjänsten här

Behöver du hjälp med din ansökan?

Du kan vända dig till din biståndshandläggare via Kontaktcenter på Tel: 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Handläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Besöksadress: Furuhällplan 1, Kungsängen.
Personligt besök avtalas vid tidsbeställning.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp