Avlösar- och ledsagarservice, personlig assistans

Barn kan i särskilda fall få personlig assistans. Det kan röra sig om barn med svåra funktionsnedsättningar för vilka föräldraansvaret i kombination med barnomsorg och skola är otillräckliga

Barn kan i särskilda fall få personlig assistans. Det kan röra sig om barn med svåra funktionsnedsättningar för vilka föräldraansvaret i kombination med barnomsorg och skola är otillräckliga.

Barnet ska ha omfattande funktionsnedsättning och där med ett omfattande omvårdnadsbehov under hela dygnet eller stor del av dygnet.

Man kan antingen få personlig assistans direkt av kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare för assistenten/assistenterna. Man kan också använda stödet till att exempelvis anlita ett kooperativ eller ett privat bolag.

Ett vårdbidrag från försäkringskassan kan reduceras till följd av att barnet beviljas personlig assistans enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Kontakta oss

Ansökan om personlig assistans enligt LSS görs till socialkontoret, Biståndsenheten
Kontakta ansvarig biståndshandläggare via kommunens kundcenter 08- 581 690 00.

Statlig assistansersättning

Barn som behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka och föräldrar som själva vill administrera barnets assistans ska kontakta försäkringskassan och göra en ansökan om statlig assistansersättning.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp