Destinys Care AB

Avlösar- ledsagarservice LSS. I Upplands-Bro har brukaren rätt att själv välja utförare bland godkända leverantörer enligt Lagen om Valfrihet (LOV). Alla som har ett biståndsbeslut kan välja kommunal eller privat utförare.

Destinys Care AB

Destinys Care är en privat utförare av hemtjänst i Upplands-Bro kommun. Vi har hög kompetens och lång erfarenhet av det normala åldrandet, demenssjukdomar samt stora omvårdnadsbehov. Hos oss får kunden en egen kontaktman som har extra ansvar och känner kundens vanor bäst.

Våra insatser ska hjälpa dig att bo kvar hemma, och du ska känna dig delaktig och ha ett inflytande i planeringen av omsorgen vi ger dig.

Besöksadress:
Femstenavägen 7, lägenhet 1001, 196 36 Kungsängen

Telefon: 070-497 62 88 och 072-202 22 05
E-post: info@destinyscare.se www.destinyscare.se

Bemanning och kompetens

Verksamheten leds av en sjuksköterska med erfarenhet av äldrevård sedan 1999 och en samordnare som är specialistundersköterska inom demens. Vår personal är erfarna och kompetenta undersköterskor och vårdbiträden. De kunder som har ett annat modersmål och en annan kulturell bakgrund kommer att erbjudas etniskt och kulturellt anpassad vård och omsorg.

Företagets värdegrund

Vision: Alla har rätt till ett bra liv

Mål: Att ge kunden möjlighet att leva som alla andra genom att främja jämlikhet i levnadsvillkor och erbjuda full delaktighet i samhällslivet.

Detta erbjuder Destinys Care

Service- och omvårdnadsinsatser inom hemtjänst, avlösar- och ledsagarservice, personlig omvårdnad, trygghetslarm samt matdistribution.

Vi ger dig omsorg som bygger på omtanke, vi respekterar din personliga integritet, din valfrihet och självbestämmande.

Vårt kvalitetsarbete

Vi har goda rutiner för att kvalitetssäkra vårt arbete och för att säkerställa kundens värdighet och integritet, samt att kunden informeras och görs delaktig. Genom egenkontroller följer vi regelbundet upp att rutiner följs. Vi genomför regelbundet undersökningar bland våra kunder.

Återkoppling och sammanfattning av resultatet kommer att publiceras på vår hemsida.

Synpunkter och klagomål

Destinys Care har ett positivt förhållningssätt till synpunkter och klagomål och ser det som en viktig del för utvecklingen i verksamheten. Vi handlägger synpunkter och klagomål så snabbt som möjligt och rättar till fel som kan ha uppstått. Vid frågor, synpunkter och klagomål tag direkt kontakt med verksamhetschefen via telefon eller mail.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp