Kundval

Kundval inom avlösar- och ledsagarservice (LSS)

Ledsagarservice

Ledsagarservice ingår i personlig assistans och kan beviljas dig som behöver stöd för att komma ut på fritids- och kulturella aktiviteter.

Den som fortlöpande ger stöd och service i hemmet till en familjemedlem med funktionsnedsättning kan få hjälp genom att en avlösare kommer hem till familjen.

Avlösarservice Informationssida

Avlösarservice ger dig som vårdar en närstående i hemmet möjlighet till vila, avkoppling eller att uträtta sysslor och egna aktiviteter i eller utanför hemmet. Avlösarservice innebär att en person tillfälligt tar över omsorgen i hemmet och kan ges regelbundet eller tillfälligt.

Det är biståndshandläggarna i kommunen som beviljar avlösar- och ledsagarservice vilket prövas enligt lag om Stöd och service (LSS).

Lagen om valfrihetssystem (LOV)

Lagen om valfrihetssystem (LOV) reglerar vad som ska gälla när myndigheter låter enskilda brukare välja leverantör bland godkända leverantörer i ett valfrihetssystem.

Upplands-Bro kommun har sedan 2013 kundval enligt LOV.

Det betyder att alla som har biståndsbeslut om avlösar- och ledsagarservice har möjlighet att välja mellan kommunal och privat utförare. För att ett privat företag ska kunna erbjuda sina tjänster måste företaget först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som måste uppfyllas och kommunen har också det yttersta ansvaret för att avtalen följs. Kommunen är också skyldig att kontrollera och följa upp verksamheten.

Privata utförare har möjlighet att erbjuda tilläggstjänster, så kallade hushållsnära tjänster. Dessa tjänster ingår inte i biståndsbeslutet utan beställs och betalas av brukaren direkt till de privata företagen.

Hur väljer jag?

I samband med biståndsbedömningen får du information av handläggaren på godkända leverantörer av avlösar- och ledsagarservice. Informationen finns som tryckt material samt på kommunens webbplats.

För att göra ett val fyller du i en blankett och skickar in till kommunen, du kan ta hjälp av din biståndshandläggare. Om du inte kan eller vill välja leverantör väljs automatiskt den kommunala utföraren.

Hur gör jag om jag vill byta?

Du har möjlighet att byta leverantör fyra gånger per år. Din uppsägningstid vid byte är fem (5) vardagar. Om du vill byta leverantör ska du kontakta din biståndshandläggare.

För att byta leverantör till nästa månadsskifte ska du framföra önskemålet senast den 20:e i samma månad, i annat fall får du byta kommande månad. Under tiden står den tidigare leverantören för tjänsten.

För mer information, kontakta kommunens biståndshandläggare.

Lista över godkända leverantörer:
1. Kommunens avlösar- och ledsagarservice vx. 08-581 690 0
2. Destinys Care AB tel.nr 070-497 62 88, 08-581 707 88
http://www.destinyscare.se/

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp