Trygghetslarm

Trygghetslarm bidrar till att öka möjligheten att bo kvar hemma. Trygghetslarmet kan beviljas till äldre och personer med funktionsnedsättning i ordinärt boende och på servicehus.

Med trygghetslarmet kan du larma personal dygnet runt om du behöver akut hjälp.

Så här ansöker du

Du kan vända dig till äldreomsorgens biståndshandläggare via kundcenter på 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Biståndshandläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp