Tandvårdsstöd

Du som har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg och bor i ordinärt (eget) boende, servicehus, äldreboende med heldygnsomsorg eller LSS boende kan ha rätt till ekonomiskt stöd för tandvård från landstinget.

Tandvårdsstödet omfattar uppsökande verksamhet, nödvändig tandvård som ett led i sjukdomsbehandlingen samt tandvårdshjälpmedel.

Uppsökande verksamhet

Landstingets uppsökande verksamhet innebär att du får ett personligt besök av en tandläkare eller tandhygienist som gör en enklare hälsokontroll av din mun och ger råd om daglig munvård.

Din omvårdnadspersonal är med under besöket och får ta del av de råd som ges. De får även utbildning i munvård.

Tandvårdsstödsintyg

För att få nödvändig tandvård krävs ett så kallat tandvårdsstödsintyg.

Intyg om tandvårdsstöd utfärdas av patientansvarig sjuksköterska inom särskilda boendeformer och övrigt av biståndshandläggare inom äldreomsorg och omsorg för personer med funktionsnedsättning.

Avgifter för tandvård

Den uppsökande verksamheten är helt kostnadsfri. För nödvändig tandvård som en del i sjukdomsbehandling och individuellt anpassade tandvårdshjälpmedel gäller landstingets patientavgift för tandvård. Avgifterna ingår i högkostnadsskyddet.

Kontakt

Patientansvarig sjuksköterska och biståndshandläggare kan nås via kundcenter på telefon 08-581 69 000.

För övriga frågor kring tandvårdsstöd kan du kontakta Folktandvårdsupplysningen, telefon 020-687 55 00.

 

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp