Hjälpmedel

Du som bor i ordinärt (eget) boende och behöver något hjälpmedel ska i första hand vända dig till vårdcentralen. Oftast får duhjälpmedel av distriktssköterska, sjukgymnast eller arbetsterapeut. Ibland krävs intyg från läkare med specialistkompetens. Du kan få betala en egenavgift för hjälpmedel.

Bor du i servicehus eller äldreboende med heldygnsomsorg ansvarar kommunen för dina hjälpmedel.

Hjälpmedel för att se bättre

Syncentralen arbetar för att underlätta det dagliga livet för dig som är synskadad. Genom syncentralen kan du få hjälpmedel för att kunna se bättre. För att få hjälp hos syncentralen behövs en remiss från ögonläkare.

Tidningar

Du som har en synskada kan prenumerera på vissa dagstidningar som kassettidning eller som radiotidning.

Hjälpmedel för att höra bättre

Landstinget lånar ut hörapparat och andra hörseltekniska hjälpmedel. Du behöver en remiss från din husläkare eller specialistläkare för att få hjälp hos en hörcentral eller hörselklinik.

Om du är döv eller har svår hörselnedsättning kan du behöva speciell utrustning för att använda telefonen. Du behöver då en remiss från hörcentral eller hörselklinik till Tolkcentralen (Enheten för alternativ telefoni), för att få till exempel en texttelefon.

Kontakt

Du som bor i servicehus kan kontakta kommunens sjukgymnast eller arbetsterapeut vid frågor om hjälpmedel. Ring kontaktcenter på telefon 08-581 690 00.

Du som bor i ordinärt (eget) boende eller i trygghetsboende kan kontakta din vårdcentral vid frågor om hjälpmedel.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp