God man och förvaltare

Du som är i behov av hjälp med att sköta din ekonomi och/eller bevaka din rätt kan få ansöka om god man alternativt förvaltare. Insatsen beslutas av tingsrätten.

Ansökan om god man/förvaltare görs:

  • Hos socialkontoret eller
  • Hos den verksamhetschef (enhetschef) där du har pågående insatser enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lag omstöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Mer information om god man och förvaltare

Överförmyndaren

Överförmyndaren är en egen myndighet och förvaltning som utövar tillsyn över gode män, förvaltare och förmyndare. Överförmyndarkansliet är gemensamt för Järfälla kommun och Upplands-Bro kommun.

Kontakt

Vid frågor kontakta din biståndshandläggare via kommunens kontaktcenter, 08-581 690 00.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp