Stöd och hjälp

Utöver de insatser som du har beviljats enligt socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kan du behöva ytterligare stöd och hjälp.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp