Psykisk ohälsa och boendestöd

För dig som har en psykisk funktionsnedsättning finns möjlighet att få särskilt anpassade stödformer som kan underlätta din vardag. Det kan vara t.ex. boende, boendestöd, andra serviceinsatser och hjälp med en meningsfull sysselsättning.

Träfflokalen

Obs! För närvarande är Träfflokalen stängd pga Covid -19. Återkommer med mer information vid förändring.

I Upplands-Bro kommun finns Träfflokalen som ligger i Bro och som erbjuder social samvaro och är öppen för dig med psykisk funktionsnedsättning. I träfflokalen kan du spela biljard och kort, virka, sticka, brodera, läsa tidningen eller bara sitta ner en stund för att få social samvaro.

Du behöver inte anmäla dig och du behöver inget biståndsbeslut för att besöka Träfflokalen. För att få vara i Träfflokalen får du inte vara påverkad av alkohol eller andra droger.

Träfflokalens öppettider:
Måndag 09:00-15:00
Tisdag 12:30-15:00
Onsdag-fredag 09:00-15:00
Lunchstängt mellan 12–12:30
Alla röda dagar är Träfflokalen stängd

Adress: Fjärilsstigen 4, Bro
Kontakt: 08-581 696 41

Boendestöd

Boendestöd vänder sig till dig med psykisk funktionsnedsättning och erbjuds under dagtid.

Boendestödjare ger stöd i vardagen genom att t.ex. planera dagen tillsammans med dig och utföra praktiska hushållssysslor tillsammans med dig. Den dagliga omsorgen och stödet från personalen anpassas utifrån dina önskemål och behov. Boendestödet ska leda till att du ska kunna leva ett självständigt liv och att sjukhus- och institutionsvård så långt det är möjligt ska kunna undvikas.

Mål för arbetet inom socialpsykiatrin i Upplands-Bro kommun
Inom socialpsykiatrin i Upplands-Bro kommun arbetar vi professionellt för att den enskilde ska kunna utnyttja sin egen förmåga till förändring och därmed få ett självständigt liv.

  • Delaktighet och brukarinflytande styr vårt arbete
  • Vi har en gemensam syn på människors förmåga och behov
  • Vi är tillgängliga
  • Vi samverkar med den enskilde i centrum

Definition boendestöd
Boendestöd är en praktisk, pedagogisk och social insats som kan beviljas till människor med psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Boendestöd kan ges både i och utanför den enskildes bostad och är ett stöd i vardagen. Relationen mellan boendestödjaren och den enskilde är bärande och boendestödet planeras och utförs tillsammans.

Insatsen ska utformas utifrån individuellt anpassade verktyg och metoder så att den enskilde kan öka sin förmåga att ta eget ansvar över sitt liv.

I boendestöd ingår att motivera den enskilde att ta emot boendestöd.

Boendestöd ska öka den enskildes livskvalitet. I utredning, kartläggning och genomförandeplan dokumenteras den enskildes individuella mål som alla ska leda till en ökad självständighet.


Så här ansöker du om boendestöd

Du kan vända dig till kommunens biståndshandläggare via Kontaktcenter på telefon 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

En biståndshandläggare hjälper dig med ansökan och utreder ditt behov i samråd med dig och/eller närstående. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp