Personligt ombud

Personligt ombud är till för dig som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning. Du kan kostnadsfritt få ett personligt ombud som stöd i dina kontakter med olika myndigheter i din rehabilitering.

Ett personligt ombud hjälper dig att få dina behov av vård, stöd och service tillgodosedda. Hon/han är ett personligt stöd i att bygga upp det kontaktnät du kan behöva i samhället, till exempel kontakt med kommunen, myndigheter samt hälso- och sjukvården.

Du kan få hjälp med:

  • - problem som du själv anger.
  • - utifrån dina egna prioriteringar att samordna de insatser du behöver med
  •   så få personer som möjligt inblandade få den vård, service och de
      stödinsatser som behövs och som du har rätt till.

Målsättningen för det personliga ombudet är att bidra till att du uppnår den bästa tänkbara livssituation för dig utifrån dina egna behov och önskningar.

Ett personligt ombud arbetar helt fristående från myndigheter och på ditt uppdrag. Samarbete och kontakter med myndigheter sker endast med ditt medgivande. Kontakten med ombudet bygger helt på frivillighet och inget särskilt beslut om insats behövs.

I Upplands-Bro kommun hittar du det personliga ombudet i en organisation som heter Parasoll. Det är en brukardriven och icke vinstdriven organisation som bedriver personlig ombudsverksamhet på uppdrag av sju kommuner i Stockholms län.

Kontaktuppgifter till personligt ombud:
Eva Lundell
Tel: 070-751 73 19
eva.lundell@parasoll.org

 

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp