Information till utförare

Upplands-Bro kommun tillämpar lagen om valfrihet (LOV) för brukare med insatser inom hemtjänst. Insatserna kan vara t.ex. omvårdnadsinsatser, serviceinsatser, ledsagning och avlösning, som beviljas efter den enskildes behov.

Mer om Upplands-Bro kommuns Information till utförare kan du läsa här.

Kontakt

Söker du akut hjälp

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
E-post: kommun@upplands-bro.se
Forum: Kontaktcenters forum

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter