Legoarbete

Hantverk/legoarbete finns på Fjärilstigen 3, Bro. Verksamheten vänder sig till personer med funktionsnedsättning som tycker om att arbeta med hantverk och paketering och som har rätt till LSS Daglig verksamhet.

Så jobbar vi

Inom hantverk/legoarbete anpassar vi samtliga aktiviteter utifrån dina behov. Du utför arbetet med stöd av personal.

Arbetet är strukturerat och arbetsuppgifterna ger dig bland annat matematisk träning och socialt samspel med andra i arbetslaget.

Samarbete
Vi samarbetar med det privata näringslivet, samt de övriga dagliga verksamheterna.

Besöksadress
Fjärilstigen 3, Bro

Kontakt
Du kan kontakta Hantverk/legoarbete via kommunens kundcenter 08-581 690 00

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp