Ringvägen

Ringvägen är en servicebostad med tio satellitlägenheter. Med satellitlägenheter avses fristående lägenheter med en gemensam samlingslägenhet där det finns tillgänglig personal.

Ringvägens servicebostad vänder sig till personer som kan klara eget boende men behöver varierande mycket stöd från personalen.

Ringvägens serviecbostad samverkar bland annat med biståndsenheten, daglig verksamhet och sysselsättning.

Aktiviteter
Ringvägens servicebostad erbjuder stöd och uppmuntran till de boende för att göra egna aktiviteter utifrån sina intressen. Aktiviteterna kan till exempel vara ridning, gympa, delta i en filmvisning eller spela spel i samlingslägenheten där det finns personal för att skapa en lugn och trygg miljö.

Adress
Ringvägen 15 , Kungsängen

Kontakta oss
Du kan kontakta oss via kommunens kundcenter 08-581 690 00.


Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

 

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp