Östervägen

Östervägens gruppbostad består av sex lägenheter och ligger i ett bostadsområde i Kungsängens centrum nära pendeltåg och Mälaren. De boende har egna lägenheter med en gemensam lokal i en separat lägenhet.

Gruppbostaden vänder sig till personer med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Verksamhetens mål är att erbjuda stöd och utveckling i vardagen utifrån den enskildes förutsättningar.

Östervägen samverkar bland annat med biståndsenheten, daglig verksamhet och sysselsättning.

Aktiviteter
De boende uppmuntras att delta i aktiviteter utifrån sina egna önskemål. De boende tillsammans med personalen arrangerar gemensamma aktiviteter som till exempel film- och tacokvällar i den gemensamma lokalen.

Adress
Östervägen 23, Kungsängen

Kontakt med oss
Du kan kontakta oss via kommunens kundcenter 08-581 690 00.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp