Furuhäll

Furuhälls gruppbostad består av fem lägenheter. Gruppbostaden ligger i ett flerfamiljshus i Kungsängens centrum nära pendeltåg och Mälaren.

Furuhälls gruppbostad vänder sig till personer med utvecklingsstörning och andra funktionsnedsättningar. Verksamhetens mål är att erbjuda stöd i boendet samt individuellt anpassade aktiviteter som ska stödja den enskilde i dennes utveckling.

Furuhäll samverkar bland annat med biståndsenheten, daglig verksamhet och sysselsättning.

Aktiviteter
De boende erbjuds en egen individuell aktivitet varje vecka. Verksamheten erbjuder flera gemensamma aktiviteter som till exempel dans på fryshuset, bowling och gymnastik.

Adress
Furuhällsvägen 6, Kungsängen

Kontakt
Du kan kontakta gruppbostaden via kommunens kundcenter
08-581 690 00.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel. 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp