Personlig assistans

Du som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar med omfattande stödbehov kan ha rätt till stöd av personlig assistent. Personlig assistans är en insats enligt LSS eller LASS.

Personlig assistans

Du kan antingen få personlig assistans direkt av kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare för assistenten/assistenterna. Du kan också använda stödet till att exempelvis anlita ett kooperativ eller ett privat bolag.

Statlig assistansersättning

Du som behöver hjälp mer än 20 timmar/vecka och som själv vill administrera din assistans ska kontakta försäkringskassan och göra en ansökan om statlig assistansersättning.

Så här ansöker du

Du kan vända dig till din biståndshandläggare via kontaktcenter på 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Handläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Besöksadress: Furuhällplan 1, Kungsängen. Personligt besök avtalas vid tidsbeställning.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter

Upp