Valfrihet Avlösar- och ledsagarservice i Upplands-Bro

Du som har biståndsbeslut om avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS har möjlighet att välja kommunal eller privat utförare.

Godkännande

Det är biståndshandläggarna i kommunen som beviljar avlösarservice och ledsagarservice enligt LSS (Lagen om Stöd och Service).

När du har fått ditt biståndsbeslut gör du tillsammans med handläggaren upp hur dina insatser ska genomföras.

För att ett privat företag ska kunna erbjuda sina tjänster måste företaget först godkännas av kommunen. Det är kommunen som bestämmer vilka krav som ska uppfyllas av utföraren. Samma krav gäller också den kommunala avlösar- och ledsagarservicen.

Kommunen är skyldig att kontrollera och följa upp alla verksamheter och har också det yttersta ansvaret för att avtal följs och kvaliteten upprätthålls.

Hur väljer jag?

I samband med biståndsbedömningen får du information av handläggaren om godkända leverantörer av avlösar- och ledsagarservice. Informationen finns som tryckt material samt på kommunens webbplats.

Om du inte kan eller vill välja utförare, får du automatiskt den kommunala utföraren.

För att göra ett val fyller du i en blankett och skickar in till kommunen, du kan ta hjälp av din biståndshandläggare.

Du har möjlighet att byta utförare fyra gånger per år.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp