Avlösarservice

Du som fortlöpande ger stöd och service i hemmet till en familjemedlem med funktionsnedsättning kan få hjälp genom att en avlösare kommer hem till familjen.

Avlösarservice kan vara regelbundet eller tillfälligt. Behovet prövas enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) eller enligt socialtjänstlagen (SoL).

Så här ansöker du

Du kan vända dig till din biståndshandläggare via kontaktcenter på 08-581 690 00 varje helgfri vardag. Handläggare nås säkrast kl. 08.30-09.30 måndag, onsdag, torsdag och fredag.

Handläggaren hjälper dig med ansökan och i samråd med dig och/eller närstående utreder om ditt behov. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga.

Besöksadress: Furuhällplan 1, Kungsängen. Personligt besök avtalas vid tidsbeställning.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter och förslag

Upp