Överförmyndare, god man och förvaltare

God man eller förvaltare behövs när du själv inte kan ta hand om dina ekonomiska angelägenheter eller inte kan företräda dig själv i olika sammanhang. Överförmyndaren är en myndighet som kontrollerar gode män, förvaltare och förmyndare.

Upplands-Bro kommun och Järfälla kommun har varsin politisk vald överförmyndare och ett gemensamt kansli som ligger i Jakobsbergs centrum. Under rubriken Mer information nedan  hittar du en länk som går till Järfälla kommuns hemsida, där kontaktuppgifter med mera finns att hitta.

Vad gör en god man?

En god man ska enligt föräldrabalken vara "rättrådig, erfaren och i övrigt lämplig" och alltid se till barnets bästa. Gode mannen ska företräda barnet i samhället och medverka vid möten med skola, migrationsverket och socialtjänsten, i vårdnadshavares och förmyndares ställe. Men den dagliga omvårdnaden ingår inte i uppdraget, det är inte gode mannens uppgift att skjutsa barnet till möten och aktiviteter.

Vid behov av tolkning ska en auktoriserad tolk anlitas. Kontakta överförmyndaren för mer information. Vid byte av god man fortsätter nuvarande god man sitt uppdrag till dess att överförmyndaren tillsatt enny god man. Uppdraget upphör när barnet blir 18 år, om barnet får en särskilt förordnad vårdnadshavare, om en förälder återfår vårdnaden, eller om barnet lämnar Sverige.

God man till ensamkommande barn

När ett ensamkommande barn kommer till Upplands-Bro ska en god man utses som ska företräda barnet i samhället. Gode mannen fungerar som både vårdnadshavare och förmyndare. Det är viktigt att meddela överförmyndaren om barnet flyttar eller får en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter och förslag