Hyresskuld och vräkning/avhysning

Om du riskerar att bli vräkt från din bostad kan det bero på olika saker. Kanske har du varit sen med att betala din hyra, eller också har du en hyresskuld. I Upplands-Bro kommun är målet att minska antalet personer som blir vräkta, och istället öka möjligheten att fler får behålla sin bostad. Det är extra viktigt om det handlar om barnfamiljer.

Kommunens vuxenenhet kan ge dig råd och stöd om hur du kan lösa din situation och öka dina möjligheter att få behålla din bostad.

Det finns många frågor om hyresskulder och vräkning. Här ger vi svar på några:

Jag kan inte betala hyran i tid den här månaden. Vad gör jag?

Kontakta din hyresvärd innan förfallodagen. Meddela vad som hänt och hur du planerar att lösa din situation. Fråga om det går bra att betala in i efterskott och när du i så fall ska göra det.

Kan kommunen hjälpa mig att betala hyran, så jag inte riskerar att komma efter med betalningen?

Lämna in en ansökan till Vuxenenheten som utreder och gör en individuell bedömning innan du får ett beslut om du kan få hjälp med hyran.

Vad händer när hyran betalas för sent?

Hyran ska betalas i förskott senast sista vardagen i månaden, det är förfallodagen. Om du dröjer med att betala hyran mer än en vecka efter förfallodagen är hyresrätten förlorad. Det innebär att du inte har rätt till din hyresrätt längre och hyresvärden kan säga upp avtalet i förtid.

Vad händer sedan?

Hyresvärden lämnar ärendet till ett inkassoföretag. Du får ett brev, ett inkassokrav, från företaget där det står när hyran ska vara betald. På hyresbeloppet lägger företaget på ett extra inkassokrav på den aktuella summan. Om du trots inkassokravet inte betalar hyran kontaktar inkassoföretaget Kronofogden. Du får sedan ett brev från Kronofogden, ett betalningsföreläggande, där det står att du har tre veckor på dig att betala hela skulden för att få tillbaka hyresrätten. Du kan också överklaga betalningsföreläggandet inom tre veckor, om du tycker det är fel. Om du överklagar kan hyresvärden lämna ärendet till en domstol så att ärendet avgörs där.

Vad händer om jag betalar inom dessa tre veckor?

Du har då återvunnit hyresrätten men har fått en betalningsanmärkning. Utöver det har du fått en ny kostnad till Kronofogden att betala. Förutom själva hyreskostnaden som du var sen med kan det röra sig om cirka 1 000 kronor i ytterligare kostnader.

Vad händer om jag inte kan betala hyran inom dessa tre veckor?

Då har möjligheten att återfå hyresrätten passerat. Kronofogden beslutar om och meddelar att du ska vräkas/avhysas och när det kommer att ske. Samtidigt skickar Kronofogden information till kommunen om att du kommer att värkas/avhysas.

Vad kan jag göra för att inte bli vräkt från min bostad?

Om du en gång har blivit vräkt är det oftast mycket svårt att hitta en ny lägenhet. Det är därför viktigt att du själv agerar i ett tidigt skede om dina utgifter blir större än inkomsterna. Ta själv kontakt med din hyresvärd innan det är för sent. Det är möjligt att ni kan hitta en lösning tillsammans.

Vad händer vid och efter vräkningen?

Du ska ha fått meddelande från Kronofogden om tidpunkten för vräkningen/ avhysningen. Om du inte har flyttat frivilligt innan dess kommer Kronofogden till din bostad. De byter lås och tömmer din lägenhet, om du inte redan själv gjort det. Dina saker magasineras i tre månader. Kostnaden för magasineringen kommer att läggas på din tidigare skuld. Om du inte hämtar dina saker inom tre månader säljs eller slängs de. Hör efter om du kan hämta en del av det du har magasinerat även om du inte kan hämta allt. Ofta får du betala en avgift.

Vad händer om jag betalar hyran för sent ofta?

Om du betalar hyran för sent ofta har hyresvärden ändå rätt att säga upp ditt hyresavtal. Det kan räcka att du betalar hyran 1-2 dagar för sent ofta.

Jag riskerar att bli vräkt, vilken hjälp kan jag få av kommunen?

Lämna in en ansökan till Socialkontoret, Vuxenenheten. Det görs sedan en utredning och individuell bedömning innan Vuxenenheten beslutar om personen/familjen kan få stöd.

Jag har blivit vräkt, kan kommunen hjälpa mig med en ny bostad?

Socialkontoret kan ge råd och tips hur du kan söka ett nytt boende. Socialkontoret har inga lägenheter för den som plötsligt blivit bostadslös.

Varför hjälper inte kommunen mig att få en bostad?

Det är bostadsföretagen som äger lägenheterna och beslutar vem som ska få flytta in.

Går nyanlända före oss andra bostadssökande i kön?

Det finns ett riksdagsbeslut om att alla kommuner i Sverige ska ge nyanlända bostad. Dessa enskilda/familjer står inte i bostadskön. Kommunen har olika alternativa lösningar för den målgruppen.

Jag har barn, kan jag få hjälp snabbare att få en ny bostad?

Kommunen vill i så stor utsträckning som möjligt förhindra att barnfamiljer vräks och blir hemlösa. Det görs alltid en individuell bedömning. I alla utredningar finns det alltid med ett barnperspektiv. Om det finns särskilda behov kan vi föreslå att familjen får förtur.

Vad kan jag få för hjälp?

Socialkontoret kan ge råd och tips hur du kan söka ett nytt boende. Socialkontoret har inga lägenheter för den som blivit plötsligt bostadslös.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00 Fråga oss

Var kan jag få mer information?

Kronofogden 0771-73 73 00 eller www.kronofogden.se, ange till exempel avhysning som sökord för att hitta rätt.

Kontakta gärna Vuxenenheten, Mottagningen, i ett tidigt skede för rådgivning och information om hjälp och stöd,
telefon 08-581 690 00 .

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter och förslag

Upp