E-ansökan försörjningsstöd

Ansökan om försörjningsstöd, ekonomiskt bistånd görs digitalt direkt från denna webbsida, länken hittar du längre ner på sidan. Läs igenom informationen innan du loggar in.

 

Att tänka på

Om det är första gången du söker försörjningsstöd måste du ringa mottagningsfunktionen på vuxenenheten inom två arbetsdagar efter att du skickat in din ansökan. Det är först när vi fått ditt samtal som vi börjar arbeta med din ansökan.

Tänk på att samla alla uppgifter om inkomster och utgifter som ska tas upp i din ansökan – du kan bara ansöka en gång per månad.

  • Du behöver inte bifoga några handlingar till din ansökan, men var noga med att spara underlagen i minst tre månader. Vid kontroll måste du kunna styrka de uppgifter som du lämnat i din ansökan.


Så här går det till

Du loggar in med din e-legitimation och fyller i ansökan.
Det går också bra att ansöka via din mobiltelefon. Om ni är två som söker behöver båda signera ansökan innan ni skickar den till kommunen.

Du kan bara söka försörjningsstöd en gång per månad med e-ansökan. När du har skickat din ansökan för en månadsperiod stängs e-ansökan för nya ansökningar under denna månadsperiod. Ansökan för nästa månadsperiod öppnar igen den 10:e-12:e månaden innan nästa månad.

Logga in med e-legitimation


E-legitimation för dig som inte är internetbankkund

Hos Skatteverket kan du ansöka om ett id-kort om du är folkbokförd. Skatteverkets id-kort innehåller en e-legitimation från Telia som du kan använda via en kortläsare till en dator.


Dina uppgifter

Var noga med att fylla i alla fält och tänk på att du ansvarar för att uppgifterna är korrekta och sanningsenliga.


Handlingar

Nyansökan:
Ansöker du för första gången behöver du inkomma med handlingar. Vilka handlingar får du veta när du kontaktat mottagningen.

Återansökan: Du/Ni behöver inte bifoga några handlingar med din e-ansökan. Med handlingar menas exempelvis kontoutdrag, fakturor, kvitton etc. Din handläggare kan vid behov begära in handlingar från dig/er. Du/Ni blir i dessa fall kontaktade av din/er handläggare. Se därför till att du i minst 3 månader sparar handlingar som kan styrka dina utgifter.

Stickprov

Myndigheten utför stickprovskontroller med ett slumpmässigt urval. Vid en kontroll ska du/ni kunna uppvisa handlingar gällande din/er ekonomi. Ni ska kunna styrka de utgifter ni har ansökt om samt visa att ni inte har oredovisade tillgångar. Vid en stickprovskontroll kommer vi att kontakta dig/er och meddela vilka handlingar du/ni skall inkomma med till myndigheten.


Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp