Budget- och skuldrådgivning

Upplever du att din privatekonomi är trasslig och att du har svårt att få pengarna att räcka till? Har du mycket skulder? Då kan du få ekonomisk rådgivning och hjälp med att ansöka om skuldsanering. Rådgivningen är avgiftsfri. Målet med rådgivningen är att lösa dina problem på sikt och inte bara för stunden.

Från och med den 1 februari 2013 har Sollentuna, Järfälla och Upplands-Bro kommun en kommungemensam budget- och skuldrådgivning. Verksamheten är lokaliserad i Järfälla.

Hos budget- och skuldrådgivaren går ni tillsammans igenom dina inkomster, utgifter och skulder för att diskutera tänkbara åtgärder för att förbättra ekonomin.

Du får råd och hjälp om du har problem med stora skulder, exempelvis hjälp i kontakten med fordringsägare. Budget- och skuldrådgivaren kan även ge information om vilka regler som gäller för skuldsanering samt ge råd och stöd i hur du ansöker om skuldsanering.

Om du behöver råd och stöd kontakta oss:

Budget och Skuldrådgivning Nordväst

Endast tidsbokade besök.

Tel: 08-580 290 05, måndag 9-11, onsdag 13-15

E-post: bos@jarfalla.se

Några råd i väntan på en besökstid hos budgetrådgivaren

  • Betala alltid dina löpande räkningar, hyran först.
  • Kontakta skuldernas fordringsägare om du inte kan betala.
  • Informera fordringsägarna om att du har tagit kontakt med en budgetrådgivare. Det visar att du försöker göra något åt din situation.
  • Spara de senaste uppgifterna om dina skulder.
  • Skaffa inga nya skulder.

Skuldsanering

Om du inte kan betala dina skulder inom överskådlig tid, gäller det att hitta lösningar som är bra både för dig själv och för dina fordringsägare. Exempelvis kan du med hjälp av budgetrådgivaren göra upp förslag till frivilliga överenskommelser.

Skuldsanering kan vara en annan lösning. Syftet med en skuldsanering är att du ska bli skuldfri inom rimlig tid och att fordringsägarna ska få tillbaka så mycket som det är möjligt. Skuldsaneringslagen reglerar hur detta går till.

Skuldsaneringslagen ställer särskilda krav på den som ansöker om skuldsanering:

  • Skulden/skulderna ska inte kunna betalas tillbaka inom överskådlig tid.
  • Skulderna får inte vara nya.
  • Skulderna ska ha uppkommit på ett sätt som gör det skäligt att du ska få skuldsanering.
  • Du ska på ett aktivt sätt medverka under utredning och handläggning av din skuldsaneringsansökan.

Budget- och skuldrådgivning Nordväst

Tel: 08-580 290 05
E-post: bos@jarfalla.se

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Skicka in dina synpunkter