För dig som utsätts för våld

Känner du dig rädd, hotad, kontrollerad, isolerad av någon du känner? Har du blivit tvingad till sexuella handlingar mot din vilja?

Stödsamtal

Som vuxen kan du få hjälp av socialkontoret om du har behov av att prata om din livssituation som våldsutsatt. Socialsekreterare kan ge dig information, råd, stöd och erbjuda stödsamtal.

Om du inte vill vända dig till socialkontoret finns andra möjligheter till stöd.

Exempel på andra verksamheter är:

Mansjouren
För mer information 08 - 30 30 20

Kvinnofridslinjen
För mer information 020 - 50 50 50
 

Skyddat boende

Om du inte kan bo i ditt hem längre på grund av det våld och hot som du utsätts för kan du få hjälp med ett tillfälligt skyddat boende och ekonomiskt stöd. Vuxenenheten har till uppgift att hjälpa dig i en sådan situation. Kontakta Vuxenenhetens mottagning och stöd.

I Upplands-Bro kommun finns Kvinnojouren Anna som är en ideell förening och är religiöst och partipolitiskt obunden. Kvinnojouren tar emot kvinnor och deras barn för akut hjälp och stöd.

Stöd i samband med polisanmälan och rättsprocess

Om du är eller har varit utsatt för brott och vill ha stöd i din situation kan du vända dig till Brottsofferjouren Stockholm - Gotland, telefon 08-591 272 00.

Stöd till unga vid hedersrelaterat förtryck och våld

Origo är ett resurscentrum som hjälper flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män i åldern 13 till 26 år som lever med hedersnormer.

Origo ger även råd och stöd till yrkesverksamma som i sitt arbete möter dessa ungdomar och unga vuxna.

Operation kvinnofrid

Operation kvinnofrid är en samverkan mot våld i nära relationer där följande myndigheter ingår: Stockholms läns samtliga kommuner, Polisen, Länsstyrelsen i Stockholm, Kriminalvården och Stockholms läns landsting. 

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Socialjouren: 08-444 45 03
Socialjouren: 08-444 45 04

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp