För dig som känner någon som blir utsatt för våld

Är du orolig för att någon du känner eller bor granne med utsätts för våld? Har någon berättat för dig om hot och kränkningar i sitt hem?

Om du är orolig för att någon du känner upplever hot och våld eller använder våld, kan du ringa till socialkontoret för att få råd och stöd om vad du kan göra.

Om det gäller oro för barn eller unga bör du vända dig till socialkontorets mottagning för barn och ungdom.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Fråga oss

Tel: 08-581 690 00

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp