Barn och unga som upplever våld

Bråkar dina föräldrar? Kallar någon dig för elaka saker? Har du någon gång blivit slagen? Har någon vuxen tagit på dig på ett sätt som inte känns okej?

För dig som är barn eller ungdom

Om du behöver skydd, råd eller stöd kan du eller någon i din närhet kontakta socialkontorets mottagning Barn och Ungdom på telefonnummer 08-581 690 00. Om du går i skolan kan du prata med någon vuxen, en lärare eller en kurator, som också kan hjälpa dig att kontakta oss.

Barn har rätt att må bra och känna sig trygga i sin vardag. Men alla har inte den möjligheten. Många unga är med om brott. Ofta handlar det om någon form av våld, men det kan också vara att någon säger elaka saker.

Stöd till unga vid hedersrelaterat förtryck och våld

Origo är ett resurscentrum som hjälper flickor/unga kvinnor och pojkar/unga män i åldern 13 till 26 år som lever med hedersnormer.

Origo ger även råd och stöd till yrkesverksamma som i sitt arbete möter dessa ungdomar och unga vuxna.

För dig som vuxen

Om du möter barn som du tror upplever våld, blir misshandlade eller på andra sätt inte tas om hand är det viktigt att ta det på allvar. Alla vuxna som får kännedom om eller misstänker att barn ar illa bör anmäla det till socialkontoret. Vuxna som möter barn i sitt arbete har skyldighet att anmäla misstankar till socialkontoret. Läs hur du gör på sidan Till dig som känner oro för ett barn.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Fråga oss

Tel: 08-581 690 00

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp