Våld och hot i ditt hem

Om du som barn eller ungdom blivit utsatt för våld behöver du få hjälp.

Våld kan vara både fysiskt och psykiskt. Fysiskt våld är till exempel om du blivit slagen, sparkad, inlåst, dragen i hårt, nypt eller puttad. Psykiskt våld kan vara om någon skrämt eller hotat dig. Psykiskt våld kan också ske utan att någon sagt något. En annan persons ilska eller aggressivitet kan vara tillräckligt för att skrämmas och tvinga en till lydnad och är inte heller okej.

Om du sett våld mellan dina föräldrar eller andra närstående vuxna personer räknas det som att också du har blivit utsatt för psykiskt våld, eftersom inget barn eller ungdom ska behöva se våld. Om du blir tvingad att vara med om eller se på sexuella handlingar mot din vilja så är det också en form av våld.

I Sverige säger lagen att föräldrar och andra vuxna aldrig får slå ett barn. Våld mot barn kallas för barnmisshandel och är ett brott. Orsakerna till att en förälder slår sitt barn kan vara många, exempelvis trötthet, att barnet inte lyssnar, dålig ekonomi eller stress.

Dessa orsaker kan vara en förklaring, men de duger aldrig någonsin som ursäkt. Det är alltid den som tagit till våld som bär hela ansvaret. Det spelar ingen roll om personen inte tycker om vad du har sagt, vem du umgås med, hur du var klädd eller om du inte lyssnade och var ”olydig”. Ingen får använda våld mot dig.

Vad gör du om du blivit slagen?

Många barn som har blivit utsatta för våld eller sett våld hemma tycker att det är svårt och jobbigt att berätta om det. Ofta har de vuxna sagt åt barnen att de inte får berätta om våldet för någon. Trots att det är svårt är det väldigt viktigt att du berättar för någon vuxen, till exempel en lärare, kurator eller fritidspersonal om du har blivit utsatt för våld eller sett våld hemma.

Eftersom alla vuxna som arbetar med barn är tvungna att höra av sig till socialtjänsten om de blir oroliga för ett barn så kommer socialtjänsten att få veta vad du berättat. Vi på socialtjänsten får ofta veta att barn blivit slagna i sina hem.

Vårt mål är alltid att barnet och föräldrarna ska bo tillsammans och att föräldrarna helt ska sluta att slå barnet. Vi inleder alltid en utredning för att ta reda på hur vi kan hjälpa dig och dina föräldrar för att ni ska få det bättre hemma och för att våldet ska sluta.

Ibland verkar det inte hjälpa att berätta. Den du berättat för kanske inte har förstått vad du har sagt. Det kan vara jobbigt att berätta igen men kom ihåg att det viktigaste är du får hjälp, det är ditt liv det handlar om och du är viktig.

Om du behöver hjälp


Om du vill berätta direkt för socialtjänsten kan du ringa oss genom kommunens växel på 08-581 690 00. Om du vill prata med socialtjänsten på kvällar och helger kan du ringa socialjouren, 08-444 05 00. Behöver du hjälp snabbt ska du alltid ringa till Polisen på 112.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00
Fråga oss

Socialjouren: 08-444 05 00

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp