Ungdomsstöd

Som ungdom mellan 13 och 18 år kan du få träffa en ungdomsstödjare för att få stöd och vägledning utifrån dina behov.

Insatsen beviljas från Barn och ungdomsenheten men som ungdom kan du dessutom få öppna samtal. Samtalen kan du få utan beslut från socialsekreterare.

Ungdomsstödjarna arbetar förebyggande och uppsökande genom bland annat samverkan med föräldrar, Polis, skola, fritidsgårdar och föreningar.


SIG (Sociala insatsgruppen)

SIG vänder sig till ungdomar mellan 13-18 år som riskerar att rekryteras till kriminella grupper eller som vill lämna en kriminell livsstil bakom sig.

SIG samverkar med Polis, skola och för ungdomen viktiga personer och kontakter.

Insatsen är biståndsbedömd från Barn- och ungdomsenheten.


Besöksadress: Skolväg 8 A i Bro

Söker du akut hjälp

Kontakt

Kontaktcenter
Fråga oss
Tel: 08-581 690 00

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp