Socialt skolteam

Ingress

Sociala skolteamet är ett samarbete mellan socialkontoret och utbildningskontoret. Skolteamet är en gemensam resurs för kommunens kommunala grundskolor där syftet med verksamheten är att för en begränsad tid utifrån vad elevens behov är, arbeta närvarofrämjande med eleven, arbeta rådgivande, samt stödjande till skola vars elever har en oroande frånvaro.  

Vi arbetar på individ, grupp och generell nivå med främjande, förebyggande samt åtgärdande insatser för elever med oroande skolfrånvaro. 

Teamet består av socialpedagog och beteendevetare som har ett nära samarbete med skolornas elevhälsoteam samt andra viktiga stödfunktioner kring eleven. 

Kontakt 

Om du är förälder och är orolig för ditt barns skolgång behöver du kontakta skolans elevhälsa.  

Om du i din yrkesroll har oro för en elevs frånvaro kontakta skolans rektor som har ett nära samarbete med sociala skolteamet. Du kontaktar sociala skolteamet på skolteamet@upplands-bro.se  

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp