Hedersförtryck och våld

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner.

Den som öppet utmanar eller trotsar familjens regler eller normer anses ”dra skam” över hela familjen och riskerar att straffas för att familjen och släkten ska återfå sin heder. Gärningspersonerna är ofta familjemedlemmar och släktingar.

Både tjejer och killar kan vara utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. Om du eller någon du känner är utsatt för detta behöver du få hjälp.

Origo är ett resurscentrum som har fokus på ungdomar som lever i en hederskontext. Origo består av ett arbetsteam med personal från olika myndigheter och samarbetar under ett och samma tak. Origo är ett samarbete mellan kommunerna i Stockholms län, Polismyndigheten och Stockholms läns landsting.

Origo finns både på internet och har en lokal i centrala Stockholm. Till Origos lokal kan ungdomar komma för att få stöd och rådgivning.

Om du som ungdom är utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck kan du också vända dig till socialtjänsten för att få hjälp. Om du exempelvis är rädd för att gå hem eller har blivit hotad av din familj är det viktigt att du får skydd.

Vänd dig till någon vuxen som du har förtroende för, exempelvis en lärare eller skolkurator. Du kan också själv kontakta socialtjänsten genom att ringa Mottagningsgruppen på Barn- och ungdomsenheten via Kontaktcenter, 08-581 690 00.

Om du behöver hjälp

Om du vill berätta direkt för socialtjänsten kan du ringa oss genom kommunens växel på 08-581 690 00. Om du vill prata med socialtjänsten på kvällar och helger kan du ringa socialjouren, 08-444 05 00. Behöver du hjälp snabbt ska du alltid ringa till Polisen på 112.


Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp