Föräldrastöd

Att vara förälder är oftast en källa till glädje, värme och kärlek, men kan också vara svårt och utmanande. Starka känslor väcks och det kan uppstå kriser och utmaningar av olika slag. Kanske vill man ha ett lugnare föräldraskap? Bråka och tjata mindre, förstå barnets utveckling och behov, eller kunna stödja barnet på ett bättre sätt?

Kanske vill man ha någon att prata med man känner sig otillräcklig som förälder, eller inspiration att få vardag och familjeliv att gå ihop?

Föräldraskapstödjande samtal erbjuds alla som bor i Upplands-Bro kommun och har barn 0-20 år. Även andra vuxna som är viktiga för barnet är välkomna. Ingen fråga är för liten, behövs annat stöd kan vi hänvisa och hjälpa tillrätta. Vid behov använder vi tolk.

Syftet är att främja barn och ungdomars trygghet, hälsa och utveckling. Vi har sekretess och besök och samtal är kostnadsfria.

Vi som arbetar här är erfarna familjebehandlare. Vi nås för kontakt och tidsbokning genom att ringa vår telefonsvarare och tala in namn och telefonnummer och kort om ärendet, så ringer vi tillbaka inom tre arbetsdagar.

Tel: 08-41079205

Kontakt

Söker du akut hjälp

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00

Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp