Nybliven förälder

Familjecentralen Bro/Kungsängen består av ett samarbete mellan Barnmorskemottagningen (BMM), Barnavårdscentralerna i Bro och Kungsängen (BVC), Öppna Förskolorna och Mottagningen Bryggans föräldrastöd. Bland annat erbjuder vi alla nyblivna föräldrar att delta i föräldragrupper.

Det gemensamma målet för grupperna är att inspirera till ett tryggt och jämlikt föräldraskap och stötta gemenskap och kontakt med andra föräldrar genom att erbjuda:

Ett tryggt nätverk och sociala kontakter

  • Inspirerande samtal och utvecklande samvaro med andra föräldrar och professionell personal
  • Kunskapsbaserad information kring barns hälsa och utveckling

Med anledning av Covid-19 har vi för närvarande endast digitala träffar.

Grupperna består av 6–8 barn och deras föräldrar. Grupperna startar när barnen är cirka 2–4 månader. Det är en bra möjlighet att få kontakt med andra föräldrar med barn i samma ålder under lättsamma former

Genom teman som

  • Anknytning och samspel
  • Ta hand om dina vuxna relationer
  • Trygghet och rutiner
  • Gränser och integritet

vill vi bidra till välmående i föräldraskapet och förståelse för barns perspektiv, utveckling och behov.

Vi startar regelbundet. Välkommen att anmäla dig på ditt BVC!

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp