Bryggan - Psykisk hälsa och föräldrastöd

Mottagningen Bryggan är ett samarbete mellan Upplands-Bro kommun, Bro Capio vårdcentral och Kungsängens vårdcentral.

Här arbetar psykologer och familjebehandlare, tillsammans och enskilt, för att enkelt och snabbt sätt ge adekvat stöd till föräldrar/familjer och hjälpa barn och unga, 0–17 år till en bättre psykisk hälsa.

På Bryggan finns resurser och kompetens att möta och behandla bekymmer som ännu inte växt sig så stora. Det kan exempelvis handla om rädslor och ångest, nedstämdhet, stress, sorg. Det kan också handla om relationerna i familjen, konflikter, oro och frågor kring föräldraskap. Ingen fråga är för liten. Vi möter dig där du är. Behövs andra eller fler resurser för att reda ut problemen får du hjälp med vidare hänvisning och remittering till rätt ställe.

Bryggan är en öppen och kostnadsfri mottagning. Du behöver ingen remiss för att söka hit. Också du som ung kan kontakta oss direkt. Vill du boka in besök hos psykolog för ditt barn, vänder du dig till vårdcentralen i Bro eller Kungsängen för att få en tid direkt. Föräldrastöd finns i både Bro och Kungsängen.

Med anledning av Corona-pandemin erbjuder vi för närvarande främst telefon eller videosamtal.

Du bokar föräldrastödjande samtal genom att lämna meddelande till Bryggans egen telefonsvarare så ringer vi upp dig så snart vi kan. Här kan du också nå oss för övriga frågor. Vid behov använder vi tolk.

Kontakt

Söker du akut hjälp

Bryggan
Tel: 08-410 792 05 (Lämna ett meddelande så återkommer vi till dig.)

Kontaktcenter
Tel: 08-581 690 00

Fråga oss

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp