Samordnad individuell plan

En samordnad individuell plan, SI, kan göras när barn upp till 18 år har eller kan behöva minst två olika kontakter och stödinsatser samtidigt.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)