Överklaga ett beslut

Ditt beslut kan du överklaga hos Förvaltningsrätten.

Skriv och tala om vilket beslut du överklagar, hur du vill ha beslutet ändrat och varför du önskar ändring.
Skrivelsen med ditt överklagande lämnas eller skickas till socialnämnden.

För att överklagandet ska kunna prövas måste handlingarna ha kommit in till nämnden senast tre veckor från den dag du fick ta del av beslutet. Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare till Förvaltningsrätten, om socialnämnden/beslutsfattaren inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. Underteckna överklagandet med namn samt uppge personnummer, postadress och telefonnummer.

Överklagandet ska adresseras till:
Socialnämnden i Upplands-Bro
196 81 Kungsängen

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen höra av dig till oss genom att ringa till kommunens Kontaktcenter på telefon: 08-581 690 00. De hjälper dig att få prata med rätt person.

Text för lättläst (radera textmodulen om sidan inte ska ha lättläst)

Upp