Oro för barn

Kontakta oss om du är orolig för eller misstänker att ett barn far illa.

Genom att anmäla oro till socialtjänsten kan du bidra till en förändring så tidigt som möjligt för barnet.

Privatperson

Som privatperson är du inte skyldig enligt lag att anmäla din oro. Det är ändå mycket viktigt att var och en som blir orolig för ett barn hör av sig till socialtjänsten så att barnet och dess familj kan få det stöd som de eventuellt behöver.

Ring kommunens Kontaktcenter för att komma i kontakt med Barn och ungdomsenheten på telefon: 08-581 690 00 eller använd kommunens E-tjänst för att göra en orosanmälan, se länk nedan.

Anmälningsskyldig

Alla som arbetar med barn och unga har en anmälningsskyldighet enligt lag att anmäla oro för ett barn till socialtjänsten. I anmälningsskyldigheten ingår också att informera socialtjänsten om allt som kan vara av betydelse för att socialtjänsten ska kunna utreda barnets behov av skydd och insatser.

När du ska göra en orosanmälan vill vi att du lämnar den genom kommunens E-tjänst, se länk nedan men du kan alltid konsultera enhetens mottagningsgrupp som nås via kommunens kontaktcenter: 08-581 690 00. 

Söker du akut hjälp

Kontakt

Fråga oss

Tel: 08-581 690 00

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp