Oro för barn

Om du är orolig för eller misstänker att ett barn far illa kan du kontakt oss på socialtjänsten. Genom att anmäla oro till oss kan du bidra till en förändring så tidigt som möjligt för barnet.

Privatperson

Använd kommunens E-tjänst för att göra en orosanmälan, se länk nedan. Om du vill vara anonym ring kommunens kontaktcenter på telefon: 08-581 690 00 och fråga efter barn- och ungdomsenheten.

Som privatperson är du inte skyldig enligt lag att anmäla din oro. Det är ändå mycket viktigt att var och en som blir orolig för ett barn hör av sig till socialtjänsten så att barnet och dess familj kan få det stöd som de eventuellt behöver.

Anmälningsskyldig

När du ska göra en orosanmälan vill vi att du lämnar den genom kommunens E-tjänst, se länk nedan. Du kan alltid konsultera enhetens mottagningsgrupp som nås via kommunens kontaktcenter: 08-581 690 00. 

Alla som arbetar med barn och unga har en anmälningsskyldighet enligt lag att anmäla oro för ett barn till socialtjänsten. Det är viktigt att komma ihåg att en misstanke räcker och att anmälningsskyldigheten är ovillkorlig och personlig. Du hittar mer information under rubriken "Jag är yrkesverksam".

Att tänka på vid anmälan

  • Lämna så mycket information du kan om barnet exempelvis namn, personnummer och kontaktuppgifter.
  • Dokumentera gärna tydligt det som du hör eller ser som gör att du blir orolig för barnet. Detta hjälper socialtjänstens i kontakten med familjen och för att bedöma barnets situation.

Vad händer efter en anmälan?

  • Socialtjänsten gör alltid en bedömning om det finns akut oro för barnet eller inte.
  • Socialtjänsten pratar med barnet och vårdnadshavare.
  • Ibland startar vi en utredning om vi behöver mer information för att kunna ta ställning till barnets behov och eventuellt stöd till familjen.
  • Vi på socialtjänsten arbetar så långt som möjligt tillsammans med familjen och viktiga personer som finns runt omkring barnet för att hitta lösningar.

Vi vill gärna veta vad du tycker om våra verksamheter

Synpunkter och förslag

Upp