Oro för barn

Kontakta oss om du är orolig för eller misstänker att ett barn far illa. Du behöver inte har några bevis, utan vi tar din anmälan på allvar och undersöker hur barnet har det.

Genom att anmäla oro till socialtjänsten kan du bidra med att möta och lösa problem så tidigt som möjligt så att barnet och dess familj kan få det stöd som de behöver.

Anmälningsskyldighet

Alla som arbetar med barn och unga har en anmälningsskyldighet enligt lag att anmäla oro för ett barn till socialtjänsten. I anmälningsskyldigheten ingår också att informera socialtjänsten om allt som kan vara av betydelse för att socialtjänsten ska kunna utreda barnets behov av skydd och insatser.

När du som är anmälningsskyldig ska göra en orosanmälan vill vi att du lämnar den genom kommunens E-tjänst, se länk nedan.

Söker du akut hjälp

Kontakt

Fråga oss

Tel: 08-581 690 00

Fråga oss
Upp